We bestaan 50 jaar!
Kijk ook op onze jubileumsite!

Nieuws

Agenda

Contactformulier

login voor leiding

Fraeylema Over ons Huisvesting

Over ons - Huisvesting

Het clubgebouw staat in het Slochterbos op de plek waar de oude schaapskooien hebben gestaan.
Dankzij de sympathie van de eigenaren van het landgoed Fraeylemaborg kon de groep het
eeuwigdurend recht verkrijgen om met veel eigen inzet ter plekke een verenigingsgebouw te
realiseren. Sinds 1987 is de groep gehuisvest in het huidige onderkomen. Het had heel wat voeten in aarde voordat dit project was gerealiseerd. Tijdens het Vaderkamp van 1979 (!) te Anloo, besloot een aantal vaders daadwerkelijk iets te doen aan de huisvesting voor de steeds maar groeiende Fraeylemagroep. Er werd een “Bouwcommissie” gevormd, die zich tot doel stelde een gebouw te realiseren, echter zonder dat dit zou betekenen dat de groep zwaar gebukt zou gaan onder de lasten en  er een meer dan forse contributieverhoging uit voort zou vloeien. Acht jaar later stond er een nieuw gebouw. Dit kon echter alleen tot stand worden gebracht door de grote zelfwerkzaamheid van ouders, sympathisanten en scoutingleden, door subsidies en giften van bedrijven en instellingen en niet te vergeten door de sponsorloop en obligatieactie. In 1993 is het palenhok bij het gebouw geopend, zodat ook een deel van het materiaal weer dicht bij “huis” is.
Scouting Fraeylema is nog steeds groeiende. De Bevers en de Sherpa’s hebben een eigen lokaal
gekregen in het scoutinggebouw. Tot dan was er een gezamenlijke ruimte voor de clubbijeenkomsten. De opslag van materiaal moest hiervoor wijken.

 
Door de groei van de groep ontstaat er steeds meer behoefte aan ruimte, zowel voor de speltakken
als voor de opslag van materiaal. Een specifiek element moet hierbij nog worden toegelicht.
Namelijk het bezit van tractoren en wagens door de groep en de daarvoor benodigde stallingsruimte. Voor de kampen, die elk jaar worden georganiseerd in de regio, maar ook in Noord Duitsland, is transport van materialen nodig hetwelk door de groep zelf wordt geregeld. Door de jaren heen is door leden van de groep aktie ondernomen om het materieel te verkrijgen. In het agrarische gebied Duurswold waar de groep met name zijn leden heeft, is door de vele netwerken op een verantwoorde wijze tot die aanschaf gekomen. Inmiddels wordt bij kampen, die door meerdere groepen worden georganiseerd, de inzet van het Fraeylema-materieel hogelijk gewaardeerd. De stalling vond her en der plaats. Aan een centrale plek werd sterk de voorkeur gegeven. Toen zich dit voorjaar dan ook de mogelijkheid voordeed in te schrijven voor de aankoop van een schuur, is daar binnen het bestuur positief op gereageerd. Dat heeft geresulteerd in de aanschaf van een eigen loods in Hellum. Hierin wordt zowel al het (kamp)materiaal van de speltakken als de tractoren, wagens en de trailer van de groep opgeslagen. Daarnaast wordt de loods gebruikt voor het onderhouden en repareren van het materiaal en kunnen tenten er te drogen worden gehangen.


ImageImage

lees verder: Wat doen wij?